FACT en JOT

Afgelopen dinsdag 4 oktober heeft er bij ExposeYour  een internationaal werkbezoek van verschillende jeugd-hulp experts plaats gevonden. Doel was vooral om in een open gesprek te leren van andere landen hoe zij met de aansluiting 18-/18+ omgaan, hoe zij werken met ervaringsdeskundige jongeren en op welke manier er samengewerkt wordt in ‘de keten’.  Half oktober staat er een afspraak met de Leerplichtambtenaren van Holland Rijnland. Doel is hen te informeren over ons aanbod.

 

Reacties zijn gesloten.