JOT, voor verwijzers

Alle jongeren hebben weleens problemen. Met ouders, met vrienden, met geld, met school. Maar voor sommige jongeren is het allemaal teveel. Zij krijgen psychische klachten die het normale functioneren op alle levensgebieden belemmeren. Als hulp van ouders, familie en vrienden of professionele hulp dan niet goed aanslaat, kan de jongere steeds verder in de problemen komen.

Is er in uw omgeving een jongere die buiten de boot blijft vallen in de hulpverlening en toch dringend hulp nodig heeft? Spelen er veel klachten en problemen tegelijkertijd bij een jongere en weigert hij/zij hulp? Of komt de jongere niet terecht bij de reguliere hulpverlening?


Bij u in de buurt bestaat het JOT, het JOngerenTeam, voor jongeren van 12 tot 24 jaar. U kunt jongeren die problemen hebben op verschillende levensgebieden, zelf aanmelden.

Het JOT is wijkgericht en werkzaam in de regio Leiden en omstreken: Voorschoten, Leiderdorp, Warmond, Leiden en Oegstgeest. JOT is een samenwerking tussen GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd, jeugdhulpverlening Cardea en Centrum voor kinder-en jeugdpsychiatrie Curium-LUMC.

Jongeren met psychiatrische problemen hebben vaak ook te maken met allerlei andere problemen. Ze zijn werkeloos en soms dakloos, gaan niet naar school, hebben geen inkomen en geen of slecht contact met hun ouders/verzorgers. De stap om dan zelf hulp te zoeken kan té groot zijn. Medewerkers van het JOT zoeken die jongeren daarom actief op, waar ze ook verblijven en helpen de jongeren met zowel behandeling als praktische hulp. De hulpvraag van de jongere staat centraal. De contacten vinden plaats in de directe omgeving van de cliënt; dat kan thuis zijn maar ook op straat of op school.

JOT is gebaseerd op het FACT-principe: Functional Assertive Community Treatment en staat voor een assertieve manier van zorg verlenen. Dit betekent dat jongeren gevraagd, maar ook ongevraagd hulp aangeboden krijgen. De geboden zorg is zo kort als mogelijk en loopt door zolang het nodig is. Daarnaast krijgen familie en andere betrokkenen, als dat wenselijk of nodig is, ook advies, voorlichting en ondersteuning.

Het JOT onderzoekt eerst of de jongere al ergens in zorg is en we brengen de omstandigheden in kaart. Na toestemming van de jongere zoeken we contact met zijn/haar hulpverlener en proberen we tot een goede afstemming te komen. De afspraken die we met de jongere maken, worden vastgelegd in een persoonlijk behandelplan. De behandeling, begeleiding en zorg- en hulpverlening vinden op meerdere levensgebieden tegelijk plaats. Dit doen we door:

 • Voorlichting: we geven voorlichting over allerlei levensgebieden. Jongeren kunnen ook zelf onderwerpen ter sprake brengen.
 • Systeemgericht werken: de behandeling van de jongere wordt altijd uitgevoerd met zicht op en in contact met het hele netwerk van de jongere. Is er geen netwerk voorhanden, dan gaan we dit opzetten.
 • Praktische zaken: we gaan met de jongere mee naar belangrijke afspraken met instanties, we helpen hen om een opleiding te starten, woonruimte te vinden of leren omgaan met geld en schulden.
 • Medicatie: indien nodig, kunnen we jongeren helpen er voor te zorgen dat hij of zij die medicijnen op tijd krijgt en in neemt en hem/haar informeren over de werking en bijwerkingen daarvan.
 • Doorverwijzen: als we de jongere zelf niet kunnen helpen met een bepaalde vraag, brengen we hem/haar in contact met iemand die dat wél kan.
 • Lichaamsbeweging: we helpen de jongere ook op weg om (weer) te gaan sporten of aan andere vormen van vrijetijdsbesteding te doen, o.a. gericht op contactherstel met leeftijdsgenoten.

 

 

 • Leeftijd van 12-24 jaar
 • Psychiatrische stoornis zoals opgenomen in de DSM-IV en/of ernstige sociaal-emotionele dan wel gedragsproblemen (incl. middelenmisbruik)
 • Uitval op meerdere levensgebieden (wonen, school, werken, sociale contacten, seksuele relaties, zelfverzorging, zingeving, financiën)
 • Een langer durende aanwezigheid van de vermoedelijke psychiatrische stoornis wordt verwacht
 • Richtlijn cognitief functioneren: IQ  +/- 70  of hoger
 • Binnen 2 weken wordt opening DBC bij GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd beoogd
 • Verblijfsplek/postadres binnen regio Leiden en omstreken (Leiden, Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Voorschoten)
 • Reguliere aanbod voldoet niet of sluit onvoldoende aan; cliënt is zorgmijdend (cliënt komt niet bij de GGZ binnen en/of de continuïteit van de hulpverlening is onvoldoende)

Voor aanmelding klik hier