Vooraanmelding voor JOT

JOT (JOngeren Team) is een samenwerkingsverband tussen Curium LUMC, Cardea, GGZ Rivierduinen en Brijder jeugd. Het team maakt gebruik van een vooraanmelding voordat er tot verwijzing kan worden
overgegaan. De vooraanmelding bestaat uit een formulier dat ingevuld moet
worden. Het vooraanmeldformulier is kort en helpt het JOT team om snel te kunnen
beoordelen of de cliënt voor behandeling/onderzoek in aanmerking komt of dat
een verwijzing naar een andere organisatie passend is. Het JOT team geeft
hierover feedback aan de verwijzer. Wanneer een cliënt op basis van de vooraanmelding voor behandeling in aanmerking komt zenden wij u een verwijzingsformulier toe waarmee de cliënt definitief wordt aangemeld.

Klik hier voor het vooraanmeldformulier JOT.