Voor jongeren

Ben je tussen de 12 en 24 jaar, heb je ernstige psychische problemen en problemen op andere gebieden (wonen, geld, sociaal, verslaving) en ben je eigenlijk klaar met hulpverlening? Je hebt geen grip meer op je leven en je voelt bijvoorbeeld angstig of somber. Heb je al heel veel geprobeerd, maar heb je het gevoel dat niks helpt? Dan is het JOT Leiden misschien wat voor jou!

Hoe werkt het JOT:

JOT werkt volgens de FACT methodiek. Speciaal voor jongeren die hulpverlening uit de weg gaan, is FACT Jeugd ontwikkeld. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Dat betekent dat onze hulpverlening flexibel is. Wij bieden  praktische hulp die past bij wat je nodig hebt. We komen ook naar jou toe. Dit kan zijn op school, thuis of op een plek waar jij je prettig voelt. De hulpvraag van de jongere staat centraal. We helpen je o.a. bij:

  • (ernstige) Psychische problemen
  • Problemen thuis
  • Problemen op school of werk
  • Schulden
  • Risicovol gebruik van drank of drugs

Er staat een team van professionals klaar om je te ondersteunen en te adviseren. Dit team bestaat onder andere uit  een sociaal psychiatrische verpleegkundige, ambulant psychiatrisch hulpverlener, maatschappelijk werker, systeemtherapeut, psychiater, GZ- psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Behandeling

Samen met de jongere zoeken we naar de best passende behandeling. Vaak vindt er tijdens de behandeling een onderzoek plaats. Er zijn verschillende mogelijkheden.
De behandeling kan gericht zijn op verandering van gedrag, het vergroten van het zelfvertrouwen, het verwerken van ernstige gebeurtenissen, verminderen van angsten of depressieve gevoelens.

Praktische hulp

Naast de behandeling bieden we praktische hulp. We kunnen bijvoorbeeld meegaan naar belangrijke afspraken met instanties, helpen met het starten van een opleiding of werk en het vergroten van je zelfstandigheid.

Kosten

Boven de 18 jaar kan er sprake zijn van een Eigen Risico. In andere gevallen vergoedt de gemeente waar je woont de behandeling.