Voor ouders

Maakt u zich zorgen over uw kind en weet u niet hoe het verder moet?

Heeft uw kind ernstige psychische problemen en loopt hij/zij vast?

Dan is het JOT misschien wat!

jot leiden ouders verzorgers

Hoe werkt het JOT:

JOT werkt volgens de FACT methodiek. Speciaal voor jongeren die hulpverlening uit de weg gaan, is FACT Jeugd ontwikkeld. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Dat betekent dat onze hulpverlening flexibel is. Wij bieden  praktische hulp die past bij wat uw kind nodig heeft. We komen ook naar uw kind toe. Dit kan zijn op school, thuis of op een plek waar uw zoon of dochter zich prettig voelt. De hulpvraag van de jongere staat centraal. We helpen uw kind bij o.a.

  • (ernstige) Psychische problemen
  • Problemen thuis
  • Problemen op school of werk
  • Schulden
  • Risicovol gebruik van drank of drugs

Er staat een team van professionals klaar om uw kind te ondersteunen en te adviseren. Dit team bestaat onder andere uit  een sociaal psychiatrische verpleegkundige, ambulant psychiatrisch hulpverlener, maatschappelijk werker, systeemtherapeut, psychiater, GZ- psycholoog en een ervaringsdeskundige.

Behandeling

Samen met de jongere zoeken we naar de best passende behandeling. Vaak vindt er tijdens de behandeling een onderzoek plaats. Er zijn verschillende mogelijkheden voor uw kind.
De behandeling kan gericht zijn op verandering van gedrag, het vergroten van het zelfvertrouwen, het verwerken van ernstige gebeurtenissen, verminderen van angsten of depressieve gevoelens

Praktische hulp

Naast de behandeling bieden we praktische hulp. We kunnen bijvoorbeeld meegaan naar belangrijke afspraken met instanties, helpen met het starten van een opleiding of werk en het vergroten van zelfstandigheid.

Kosten

Boven de 18 jaar kan er sprake zijn van een Eigen Risico (vanuit de zorgverzekering van uw kind). In andere gevallen vergoedt de gemeente waar uw kind woont de behandeling.