Voor professionals

Jot Leiden professionals

Hoe werkt het JOT:

JOT werkt volgens de FACT methodiek. Speciaal voor jongeren die hulpverlening uit de weg gaan, is FACT Jeugd ontwikkeld. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Dat betekent dat onze hulpverlening flexibel is. We bieden  praktische hulp die past bij wat de jongere nodig heeft. We komen naar de jongere toe. Dit kan zijn op school, thuis of op een plek waar de jongere zich prettig voelt. De hulpvraag van de jongere staat centraal, we helpen o.a. bij:

  • (ernstige) Psychische problemen
  • Problemen thuis
  • Problemen op school of werk
  • Schulden
  • Risicovol gebruik van drank of drugs

Er staat een team van professionals klaar om de jongere te ondersteunen en te adviseren. Dit team bestaat onder andere uit een ambulant psychiatrisch hulpverlener, een verpleegkundige,  maatschappelijk werkers, een systeemtherapeutisch werker,  systeemtherapeut, psychiater en een GZ- psycholoog.

Behandeling

Samen met de jongere zoeken we naar de best passende behandeling. Vaak vindt er tijdens de behandeling een onderzoek plaats. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de jongere.
De behandeling kan gericht zijn op: Verandering van gedrag, het vergroten van het zelfvertrouwen, het verwerken van ernstige gebeurtenissen, verminderen van angsten of depressieve gevoelens

Praktische hulp

Naast de behandeling bieden we praktische hulp. We kunnen bijvoorbeeld meegaan naar belangrijke afspraken met instanties, helpen met het starten van een opleiding of werk en het vergroten van zelfstandigheid.

Kosten

Boven de 18 jaar kan er sprake zijn van een Eigen Risico vanuit de zorgverzekering. In andere gevallen vergoedt de gemeente waar de jongere woont de behandeling.

Aanmelden

Een aanmeldingsformulier kan worden ingevuld door verwijzende instanties. Een ingevuld aanmeldingsformulier kan beveiligd verstuurd worden naar info@jotleiden.nl